Pengisytiharan Prosedur Kemasukan Khas

Ini adalah situasi bencana. Semua warga asing yang ingin memasuki Korea Selatan mesti melaporkan kemasukan sebelum lawatan. Sila rujuk Notis untuk butiran lanjut.